суббота, 7 января 2017 г.

Тестова робота ЗНО-2017 з англійської мови

Об'єктами контролю є розуміння мови на слух (аудіювання), читання, використання мови та письмо.
Частини "Аудіювання", "Читання" та "Використання мови"
Виконавши завдання цих частин тесту, учні демонструють своє вміння читати і розуміти автентичні тексти, а також сприймати їх на слух; через використання мови вони показують рівень володіння лексичним і граматичним матеріалом.
Загальні поради
Ці частини тесту складаються із семи завдань, серед яких: завдання на встановлення відповідності, завдання з вибором однієї правильної відповіді з трьох / чотирьох, завдання альтернативного вибору (правильно / неправильно) й завдання на заповнення пропусків.
У завданнях на встановлення відповідності необхідно прочитати тексти і твердження / заголовки / ситуації, а також дібрати до кожного тексту відповідно до завдання заголовок / короткий опис / твердження / ситуацію.
У завданнях з вибором однієї правильної відповіді необхідно прочитати текст і запитання до тексту, а потім вибрати правильний варіант відповіді з трьох / чотирьох запропонованих варіантів.
У завданнях альтернативного вибору (правильно / неправильно) необхідно прочитати текст і твердження до нього, а потім вказати, правдивими є речення чи ні.
У завданнях на заповнення пропусків необхідно заповнити пропуски в тексті реченнями / частинами речень або словами / словосполученнями.
Частина "Писемне мовлення"
Частина тесту "Писемне мовлення" складається з двох частин:
1) коротке комунікативне повідомлення у формі листівки, записки або електронного листа до поданого короткого тексту;
2) твір на вибір (розповідь або неофіційний лист).
Письмо оцінюється за такими параметрами: зміст, рівень досягнення комунікативної мети, структура, зв'язність тексту, мовний аспект.
Перша чатина тесту обмежується 35-45 словами, друга - 100 словами.

четверг, 5 января 2017 г.

Рекомендації щодо підготовки до олімпіади з англійської мови

Рекомендації щодо підготовки до олімпіади з англійської мови


Проаналізувавши роботи учасників ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з англійської мови було розроблено наступні рекомендації вчителям іноземної мови:

  • використовувати автентичні тексти, аудіозаписи, відеофрагменти для вдосконалення навичок аудіювання;
  • створити власний банк автентичних текстів, розробити до них завдання та систематично використовувати на уроках та в позаурочній підготовці для вдосконалення навичок читання;
  • підібрати комплекс вправ з граматики англійської мови, залучити дітей до електронного листування з носіями мови для покращення умінь та навичок письма;
  • вчити дітей чітко формулювати власну думку; тренувати учнів у побудові речень, спираючись на оригінальні зразки; розширювати лексичний та граматичний запас не обмежуючись шкільною програмою, систематично практикувати вправи та завдання комунікативної спрямованості для покращення навичок усного мовлення, як монологічного, так і діалогічного;
  • обмінюватися власними матеріалами з колегами.

Аналіз олімпіадних робіт

Аналіз олімпіадних робіт 

При перевірці олімпіадних робіт з англійської мови було відмічено, що учні показали задовільний рівень підготовки. В цілому усі учасники впоралися із запропонованими завданнями.
Проте були виявлені наступні типові помилки:
  • при використанні часових форм дієслів;
  • допускалися порушення структури речення;
  • вживання артиклів, прийменників;
  • орфографічні помилки при написанні лексичних одиниць;
  • вживання слів не за їх значенням.
Також до типових недоліків можна віднести обмеженість лексичного запасу та навичок використання граматичних структур та невиразність мовлення.среда, 4 января 2017 г.

Про зовнішнє незалежне оцінювання 2017 року!
Пробне зовнішнє незалежне оцінювання (далі — пробне ЗНО) — це добровільне тестування осіб, що мають намір вступати до вищих навчальних закладів, яке дає можливість їм ознайомитись з процедурою проведення ЗНО.
Участь у пробному ЗНО дасть змогу:
– ознайомитись із стандартизованими тестами, що відповідають вимогам Програм, характеристикам та структурі сертифікаційних робіт зовнішнього незалежного оцінювання 2017 року;
– виконати пробний тест та попрактикуватися в заповненні бланків відповідей;
– навчитись ефективно розподіляти час;
– отримати правильні відповіді та дізнатися результат за допомогою спеціального сервісу, що буде розміщений на сайті Українського центру оцінювання якості освіти;
– психологічно налаштуватися на проходження зовнішнього незалежного оцінювання;
– оцінити власний рівень навчальних досягнень.
Реєстрація осіб для участі в пробному ЗНО триватиме з 10 до 31 січня 2017 року.

Календар проведення пробного ЗНО-2017:

Розміщення інформації про час і місце проходження пробного ЗНО
до 14.03.2017 року
Проведення пробного ЗНО
01 квітня 2017 року
(з української мови та літератури)
08 квітня 2017 року
(з математики, історії України, біології, географії, хімії, фізики, російської мови, англійської мови, німецької мови, французької мови, іспанської мови)
Уведення учасниками відповідей до сервісу “Визначення результатів пробного ЗНО”
до 05.04.2017 року
(з української мови та літератури)
до 10.04.2017 року
(з математики, історії України, біології, географії, хімії, фізики, російської мови, англійської мови, німецької мови, французької мови, іспанської мови
Оголошення результатів пробного ЗНО
до 08.04.2017 року
(з української мови та літератури)
до 14.04.2017 року
(з математики, історії України, біології, географії, хімії, фізики, російської мови, англійської мови, німецької мови, французької мови, іспанської мови
Реєстрація на пробне ЗНО відбуватиметься на сайті Харківського РЦОЯО: (http://zno-kharkiv.org.ua).
Вартість пробного ЗНО становить 120 грн. за один предмет. 
Увага! У разі затвердження у Законі України «Про державний бюджет 2017 року» змін соціальних стандартів, ціну за участь у пробному ЗНО-2017 може бути змінено.

Календар ЗНО-2017
6 лютого – 17 березня 2017 року
Реєстрація учасників ЗНО-2017
23 травня - 16 червня 2017 року
Проведення основної сесії ЗНО-2017
23 травня 2017 року
Українська мова і література
25 травня 2017 року
Іспанська мова
25 травня 2017 року
Німецька мова
25 травня 2017 року
Французька мова
29 травня 2017 року
Англійська мова
31 травня 2017 року
Математика
2 червня 2017 року
Історія України
6 червня 2017 року
Російська мова
8 червня 2017 року
Біологія
12 червня 2017 року
Географія
14 червня 2017 року
Фізика
16 червня 2017 року
Хімія
До 15 червня 2017 року
До 19 червня 2017 року
До 23 червня 2017 року
Визначення результатів зовнішнього незалежного оцінювання та розміщення на інформаційних сторінках учасників ЗНО:
- українська мова і література, іноземні мови, математика;
- історія України, біологія, російська мова;
- географія, фізика, хімія
До 15 червня 2017 року
До 19 червня 2017 року
До 23 червня 2017 року
Передавання загальноосвітнім навчальним закладам відомостей результатів державної підсумкової атестації в електронному вигляді:
- українська мова і література, іноземні мови, математики;
- історія України, біологія, російська мова;
- географія, фізика, хімія
З дня оголошення результатів
Розгляд апеляційних заяв щодо результатів ЗНО-2017
03 – 12 липня 2017 року
Проведення додаткової сесії ЗНО-2017
До 18 липня 2017 року
Визначення та оголошення результатів зовнішнього незалежного оцінювання осіб, які складали тестування під час додаткової сесії

Інформація щодо деяких особливостей
зовнішнього незалежного оцінювання 2017 року
У 2017 році зовнішнє незалежне оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти, проводитиметься з 23 травня по 16 червня 2017 року.
Кожен зареєстрований учасник матиме право скласти тести не більше як із чотирьох навчальних предметів з переліку:
- українська мова і література;
- іспанська мова;
- німецька мова;
- французька мова;
- англійська мова;
- математика;
- історія України;
- російська мова;
- біологія;
- географія;
- фізика;
- хімія.
Результати ЗНО із трьох навчальних предметів зараховуватимуться як оцінки за державну підсумкову атестацію за освітній рівень повної загальної середньої освіти для випускників старшої школи загальноосвітніх навчальних закладів 2017 року. Так, майбутні випускники складатимуть українську мову і літературу (українську мову), математику або історію України (період XX - початок XXI століття), а також один навчальний предмет за вибором випускника.

Нормативно-правові документи ЗНО-2017:
- Наказ МОН України від 27.07.2016 р. № 888 “Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 03 лютого 2016 року № 77”
- Наказ УЦОЯО від 11.10.2016 № 170 "Про проведення пробного зовнішнього незалежного оцінювання в 2017 році"
- Наказ МОНУвід 27 липня 2016 року № 889 «Деякі питання проведення в 2017 році зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти»
- Наказ МОНУ № 1055 від 31.08.2016 "Про затвердження Календарного плану підготовки та проведення в 2017 році зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти"