пятница, 21 сентября 2018 г.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Департаменту освіти
і науки Полтавської обласної
державної адміністрації
                                                                        ________________№ ___
 
 
 
ПОЛОЖЕННЯ
про обласні змагання інтелектуальної гри «Дебати»
 
I. Загальні положення

1. Це Положення визначає порядок організації та проведення обласних змагань інтелектуальної гри «Дебати» (далі – обласні змагання), їх організаційне, методичне і фінансове забезпечення, порядок участі в обласних змаганнях і визначення переможців.

2. Метою обласних змагань є розширення в області мережі підліткових інтелектуальних клубів, підтримка обдарованих дітей, розвиток в учнів лінгвістичних, інтелектуальних і соціальних навичок та умінь, здібностей вести переговори  та дискусію.
 
3. Основними завданнями обласних змагань є: 
виявлення і підтримка творчих та інтелектуальних здібностей учнів; 
сприяння обміну досвідом між представниками творчої молоді; 
розвиток в учнів дослідницьких навичок, критичного мислення, переконливої демонстрації своїх поглядів перед аудиторією; 
підбиття підсумків роботи гуртків, клубів учнівської молоді;
активізація всіх форм позакласної та позашкільної роботи з учнями;
підвищення рівня викладання навчальних дисциплін;
залучення професорсько-викладацького складу, аспірантів, студентів вищих навчальних закладів, працівників наукових установ до активної роботи з обдарованою учнівською молоддю.
 
4. Керівництво обласних змагань здійснює Департамент освіти і науки Полтавської обласної державної адміністрації.
2
5. Організатором та координатором обласних змагань є Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти ім. М.В. Остроградського (далі – ПОІППО ім. М.В. Остроградького).
 
II. Проведення обласних змагань
 
         1. Обласні змагання проводяться щороку у листопаді – березні. У них беруть участь учні 9-11 класів загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів (далі – учасники).
 
         2. Обласні змагання проводяться в очній формі та складаються з двох турів:
 
I тур – між командами загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів району (міста, об’єднаної територіальної громади). 
Дата, місце проведення, склад оргкомітету, колегія суддів та їх рішення затверджуються наказами відділів (управлінь) освіти районних державних адміністрацій (міських виконавчих комітетів, об’єднаних територіальних громад) та позашкільних начальних закладів;
 
II тур – між командами районів (міст, об’єднаних територіальних громад) області. 
Дата, місце проведення, склад оргкомітету, колегія суддів та їх рішення затверджуються наказами Департаменту освіти і науки Полтавської обласної державної адміністрації.
Заклади освіти, на базі яких проводяться обласні змагання, готують приміщення і матеріально-технічну базу для проведення обласних змагань.
 
3. Обласні змагання проводяться за переліком тем, який визначається наказом Департаменту освіти і науки Полтавської обласної державної адміністрації та доводиться до відома учасників.
 
4. Керівник команди призначається з числа вчителів, які брали участь у підготовці учнів до обласних змагань, в їх проведенні та не є членами колегій суддів або оргкомітетів турів обласних змагань.
 
5. До місця проведення обласних змагань учасники прибувають організовано у супроводі керівника команди, маючи при собі паспорт або свідоцтво про народження, учнівський квиток, копію реєстраційного номера облікової картки платника податків – фізичної особи або серії паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган) (за наявності), медичну довідку про відсутність інфекційних хвороб і контакту з інфекційними хворими.
3

Під час проведення обласних змагань обробка персональних даних учасників здійснюється з урахуванням вимог Закону України «Про захист персональних даних».
 
6. Керівники команди забезпечують безпеку життя і здоров'я учасників.
 
7. Керівники команд повинні забезпечити своєчасне оформлення документів, передбачених у пункті 5 цього розділу, прибуття учасників на обласні змагання і повернення їх до навчальних закладів.
 
8. Для участі у I турі обласних змагань керівники команд за тиждень до дня проведення I туру обласних змагань подають до оргкомітету I туру обласних змагань заявку на участь у I турі обласних змагань.
 
9. Керівники команд, переможців I туру обласних змагань, після прибуття до місця проведення II туру обласних змагань подають до оргкомітету II туру обласних змагань оригінал заявки на участь у II турі обласних змаганнях, копія якої була надіслана на електронну пошту ПОІППО ім. М.В. Остроградського: root@pei.poltava.ua за два тижні до дня проведення II туру обласних змагань.
 
10. За відсутності заявки про участь команди у відповідному турі обласних змаганнь, неправильного оформлення або порушення строку їх подання питання про допуск команди до змагань вирішується оргкомітетами відповідного туру обласних змагань та фіксується в протоколі.

11. У разі заміни з поважних причин деяких учасників керівник команди після прибуття до місця проведення відповідного туру обласних змагань подає до оргкомітету оригінал нової заявки із зазначенням причини заміни.

12. II тур обласних змагань складається з трьох етапів:
відбірковий – проводиться між командами – переможцями I туру обласних змагань, за результатами якого визначаються чотири команди-переможці;
півфінал – проводиться між командами – переможцями відбіркового етапу II туру обласних змагань, за результатами якого визначаються дві команди-переможці;
фінал. 
 
13. Черговість виступу команд під час обласних змагань визначається жеребкуванням.
 
14. Обласні змагання проводяться у формі гри, в окремій аудиторії, похвилинний розподіл сценарію якої контролює наглядач за часом, який своєчасно попереджає про вичерпаність регламенту.
 
4
 
15. Колегії суддів обласних змагань оцінює виступи команд за наступними критеріями:
 
1) зміст (визначення, аспекти і аргументи: відношення до теми, різноманітність, глибина; фактичні помилки, робота з питаннями) 41 бал;

2) структура (відповідність ролі спікера, логіка побудови мови, структурованість виступу) 40 балів;

3) стиль (культура мови, культура спілкування) 19 балів..
 
ІІІ. Нагородження учасників обласних змагань 
 
1. Переможцями обласних змагань вважаються команди, які набрали найбільшу кількість балів та посіли I, II, III місця.
 
2. Переможці I туру обласних змагань нагороджуються дипломами I, II та III ступенів відділів (управлінь) освіти районних державних адміністрацій (міських виконавчих комітетів, об’єднаних територіальних громад), а керівники команд-переможців – грамотами відділів (управлінь) освіти районних державних адміністрацій (міських виконавчих комітетів, об’єднаних територіальних громад).

3. Переможці II туру обласних змагань нагороджуються дипломами I, II та III ступенів Департаменту освіти і науки Полтавської обласної державної адміністрації, а керівники команд-переможців – грамотами Департаменту освіти і науки Полтавської обласної державної адміністрації.

ІV. Фінансування обласних змагань
 
1. Проведення обласних змагань фінансується за рахунок джерел не заборонених чинним законодавством.

2. Витрати на проїзд (в обидва кінці) учасників обласних змагань, відрядження осіб, що супроводжують учасників, покладаються на відділи (управління) освіти районних державних адміністрацій (міські виконавчі комітети, об’єднані територіальні громади), що відряджають команди учасників.


Начальник відділу закладів інтернатного
типу, позашкільної та виховної роботи                              О.А. Ухань

Кожного року у лютому-березні Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти ім. М.В.Остроградського організовує обласні змагання інтелектуальної гри «Дебати».
Вони відбуваються відповідно до Положення про обласні змагання інтелектуальної гри «Дебати», затвердженого наказом Департаменту освіти і науки Полтавської обласної державної адміністрації від 17.10.2017 № 385 «Про затвердження Положення про обласні змагання інтелектуальної гри «Дебати» та зареєстрованого в Головному територіальному управлінні юстиції у Полтавській області 20.10.2017 за № 301/2748.
У змаганнях беруть участь команди у складі трьох учнів 9-11 класів.
Обласні змагання інтелектуальної гри «Дебати» відбуваються в англомовному та україномовному треках за Всесвітнім форматом шкільних дебатів (Автори: Боярський Назарій, Наумов Сергій).
У ході гри одна команда аргументовано доводить певну тезу, а інша – опонує їй. Команди змагаються між собою в межах визначеної теми. Обов’язок обох команд кваліфіковано та в певних часових рамках представити свою позицію, власні аргументи «за» чи «проти».
Гру оцінює суддя (або колегія суддів), які визначають переможця в раунді, керуючись основами суддівства в дебатах (Автори: Боярський Назарій, Наумов Сергій).
Суддівська колегія складає суддівський протокол.
Головне завдання команд – переконати в своїй правоті саме суддів.
«Чому дебати не втрачають своєї популярності? Чим дебати захоплюють школярів?», – запитали ми в учасників змагань.
«Вони розвивають вміння швидко лаконічно презентувати свої думки. Вони адаптують до нестійких умов сучасного світу. Вони навчають комунікувати у суспільстві. І взагалі, якщо дебати увійшли у ваше життя, то це надовго. Оскільки ця гра не просто змінює нас, як людей. Вона дарує нам нові моменти, нове життя. Відкриває новий світ. Безумовно, той, хто пізнав нові обрії під назвою «Дебати», не зможе вже забути наданий йому урок. Дебати вчать бути толерантними, відстоювати свою думку та поважати думку інших», – відповіли учні.
Для впровадження технології «Дебати» рекомендумо прочитати посібники:
- Дебати: Навчальний посібник: методичні рекомендації щодо ведення дебатів. – К.: А.П.Н., 2001. – 102 с.http://www.cent.dn.ua/docs/manual_debate.pdf ,
- Навчання дебатів: Збірка матеріалів для керівників дебатних клубів та вчителів, які навчають дебатів і дискусії / Авт. – І Сущенко. – К.: А.П.Н., 2003. – 82 с. – Бібліогр.: с. 66, https://works.doklad.ru/view/PJUk54VbJTU/all.html .
Відповідальна за зміст сторінки О.А.Красницька
Останнє оновлення 29.03.2018


суббота, 7 января 2017 г.

Тестова робота ЗНО-2017 з англійської мови

Об'єктами контролю є розуміння мови на слух (аудіювання), читання, використання мови та письмо.
Частини "Аудіювання", "Читання" та "Використання мови"
Виконавши завдання цих частин тесту, учні демонструють своє вміння читати і розуміти автентичні тексти, а також сприймати їх на слух; через використання мови вони показують рівень володіння лексичним і граматичним матеріалом.
Загальні поради
Ці частини тесту складаються із семи завдань, серед яких: завдання на встановлення відповідності, завдання з вибором однієї правильної відповіді з трьох / чотирьох, завдання альтернативного вибору (правильно / неправильно) й завдання на заповнення пропусків.
У завданнях на встановлення відповідності необхідно прочитати тексти і твердження / заголовки / ситуації, а також дібрати до кожного тексту відповідно до завдання заголовок / короткий опис / твердження / ситуацію.
У завданнях з вибором однієї правильної відповіді необхідно прочитати текст і запитання до тексту, а потім вибрати правильний варіант відповіді з трьох / чотирьох запропонованих варіантів.
У завданнях альтернативного вибору (правильно / неправильно) необхідно прочитати текст і твердження до нього, а потім вказати, правдивими є речення чи ні.
У завданнях на заповнення пропусків необхідно заповнити пропуски в тексті реченнями / частинами речень або словами / словосполученнями.
Частина "Писемне мовлення"
Частина тесту "Писемне мовлення" складається з двох частин:
1) коротке комунікативне повідомлення у формі листівки, записки або електронного листа до поданого короткого тексту;
2) твір на вибір (розповідь або неофіційний лист).
Письмо оцінюється за такими параметрами: зміст, рівень досягнення комунікативної мети, структура, зв'язність тексту, мовний аспект.
Перша чатина тесту обмежується 35-45 словами, друга - 100 словами.

четверг, 5 января 2017 г.

Рекомендації щодо підготовки до олімпіади з англійської мови

Рекомендації щодо підготовки до олімпіади з англійської мови


Проаналізувавши роботи учасників ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з англійської мови було розроблено наступні рекомендації вчителям іноземної мови:

  • використовувати автентичні тексти, аудіозаписи, відеофрагменти для вдосконалення навичок аудіювання;
  • створити власний банк автентичних текстів, розробити до них завдання та систематично використовувати на уроках та в позаурочній підготовці для вдосконалення навичок читання;
  • підібрати комплекс вправ з граматики англійської мови, залучити дітей до електронного листування з носіями мови для покращення умінь та навичок письма;
  • вчити дітей чітко формулювати власну думку; тренувати учнів у побудові речень, спираючись на оригінальні зразки; розширювати лексичний та граматичний запас не обмежуючись шкільною програмою, систематично практикувати вправи та завдання комунікативної спрямованості для покращення навичок усного мовлення, як монологічного, так і діалогічного;
  • обмінюватися власними матеріалами з колегами.

Аналіз олімпіадних робіт

Аналіз олімпіадних робіт 

При перевірці олімпіадних робіт з англійської мови було відмічено, що учні показали задовільний рівень підготовки. В цілому усі учасники впоралися із запропонованими завданнями.
Проте були виявлені наступні типові помилки:
  • при використанні часових форм дієслів;
  • допускалися порушення структури речення;
  • вживання артиклів, прийменників;
  • орфографічні помилки при написанні лексичних одиниць;
  • вживання слів не за їх значенням.
Також до типових недоліків можна віднести обмеженість лексичного запасу та навичок використання граматичних структур та невиразність мовлення.среда, 4 января 2017 г.

Про зовнішнє незалежне оцінювання 2017 року!
Пробне зовнішнє незалежне оцінювання (далі — пробне ЗНО) — це добровільне тестування осіб, що мають намір вступати до вищих навчальних закладів, яке дає можливість їм ознайомитись з процедурою проведення ЗНО.
Участь у пробному ЗНО дасть змогу:
– ознайомитись із стандартизованими тестами, що відповідають вимогам Програм, характеристикам та структурі сертифікаційних робіт зовнішнього незалежного оцінювання 2017 року;
– виконати пробний тест та попрактикуватися в заповненні бланків відповідей;
– навчитись ефективно розподіляти час;
– отримати правильні відповіді та дізнатися результат за допомогою спеціального сервісу, що буде розміщений на сайті Українського центру оцінювання якості освіти;
– психологічно налаштуватися на проходження зовнішнього незалежного оцінювання;
– оцінити власний рівень навчальних досягнень.
Реєстрація осіб для участі в пробному ЗНО триватиме з 10 до 31 січня 2017 року.

Календар проведення пробного ЗНО-2017:

Розміщення інформації про час і місце проходження пробного ЗНО
до 14.03.2017 року
Проведення пробного ЗНО
01 квітня 2017 року
(з української мови та літератури)
08 квітня 2017 року
(з математики, історії України, біології, географії, хімії, фізики, російської мови, англійської мови, німецької мови, французької мови, іспанської мови)
Уведення учасниками відповідей до сервісу “Визначення результатів пробного ЗНО”
до 05.04.2017 року
(з української мови та літератури)
до 10.04.2017 року
(з математики, історії України, біології, географії, хімії, фізики, російської мови, англійської мови, німецької мови, французької мови, іспанської мови
Оголошення результатів пробного ЗНО
до 08.04.2017 року
(з української мови та літератури)
до 14.04.2017 року
(з математики, історії України, біології, географії, хімії, фізики, російської мови, англійської мови, німецької мови, французької мови, іспанської мови
Реєстрація на пробне ЗНО відбуватиметься на сайті Харківського РЦОЯО: (http://zno-kharkiv.org.ua).
Вартість пробного ЗНО становить 120 грн. за один предмет. 
Увага! У разі затвердження у Законі України «Про державний бюджет 2017 року» змін соціальних стандартів, ціну за участь у пробному ЗНО-2017 може бути змінено.

Календар ЗНО-2017
6 лютого – 17 березня 2017 року
Реєстрація учасників ЗНО-2017
23 травня - 16 червня 2017 року
Проведення основної сесії ЗНО-2017
23 травня 2017 року
Українська мова і література
25 травня 2017 року
Іспанська мова
25 травня 2017 року
Німецька мова
25 травня 2017 року
Французька мова
29 травня 2017 року
Англійська мова
31 травня 2017 року
Математика
2 червня 2017 року
Історія України
6 червня 2017 року
Російська мова
8 червня 2017 року
Біологія
12 червня 2017 року
Географія
14 червня 2017 року
Фізика
16 червня 2017 року
Хімія
До 15 червня 2017 року
До 19 червня 2017 року
До 23 червня 2017 року
Визначення результатів зовнішнього незалежного оцінювання та розміщення на інформаційних сторінках учасників ЗНО:
- українська мова і література, іноземні мови, математика;
- історія України, біологія, російська мова;
- географія, фізика, хімія
До 15 червня 2017 року
До 19 червня 2017 року
До 23 червня 2017 року
Передавання загальноосвітнім навчальним закладам відомостей результатів державної підсумкової атестації в електронному вигляді:
- українська мова і література, іноземні мови, математики;
- історія України, біологія, російська мова;
- географія, фізика, хімія
З дня оголошення результатів
Розгляд апеляційних заяв щодо результатів ЗНО-2017
03 – 12 липня 2017 року
Проведення додаткової сесії ЗНО-2017
До 18 липня 2017 року
Визначення та оголошення результатів зовнішнього незалежного оцінювання осіб, які складали тестування під час додаткової сесії

Інформація щодо деяких особливостей
зовнішнього незалежного оцінювання 2017 року
У 2017 році зовнішнє незалежне оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти, проводитиметься з 23 травня по 16 червня 2017 року.
Кожен зареєстрований учасник матиме право скласти тести не більше як із чотирьох навчальних предметів з переліку:
- українська мова і література;
- іспанська мова;
- німецька мова;
- французька мова;
- англійська мова;
- математика;
- історія України;
- російська мова;
- біологія;
- географія;
- фізика;
- хімія.
Результати ЗНО із трьох навчальних предметів зараховуватимуться як оцінки за державну підсумкову атестацію за освітній рівень повної загальної середньої освіти для випускників старшої школи загальноосвітніх навчальних закладів 2017 року. Так, майбутні випускники складатимуть українську мову і літературу (українську мову), математику або історію України (період XX - початок XXI століття), а також один навчальний предмет за вибором випускника.

Нормативно-правові документи ЗНО-2017:
- Наказ МОН України від 27.07.2016 р. № 888 “Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 03 лютого 2016 року № 77”
- Наказ УЦОЯО від 11.10.2016 № 170 "Про проведення пробного зовнішнього незалежного оцінювання в 2017 році"
- Наказ МОНУвід 27 липня 2016 року № 889 «Деякі питання проведення в 2017 році зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти»
- Наказ МОНУ № 1055 від 31.08.2016 "Про затвердження Календарного плану підготовки та проведення в 2017 році зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти"